• +420 732 653 601

Podlahové potěry

Podlahové potěry

Pokládka a realizace podlahových potěru

Tradičním materiálem pro zhotovení pevných, odolných a hlavně zcela rovných podlah je betonový potěr. V posledních letech získal na oblibě i novější potěr anhydritový. Každý z těchto materiálů má svá specifika, která je třeba zohlednit při volbě potěru. a kterým je třeba přizpůsobit pracovní postup během realizace podlahy.
Výhodou betonového potěru je vysoká odolnost vůči vlhkosti, nevýhodou je naopak nutnost realizace dilatačních spár. Předností anhydritového potěru je minimální smršťování materiálu a snadná realizace pokládky povrchu podlahy. Nicméně na anhydritový potěr má silný negativní vliv vlhkost, jejíž působení výrazně snižuje jeho pevnost. Navíc je anhydrit teplotně stabilní pouze do 45°C.

Typy podlahových potěrů:

  • Potěr spojený s podkladem se používá pro zlepšení vlastností povrchu podlahy nebo pro zarovnání nerovností povrchu. Obvykle se nanáší v tloušťce od 10 mm do 30 mm. Potěr nanesený stěrkou může mít dokonce tloušťku pouhých několik milimetrů. Realizace potěru spojeného s podkladem je náročná; hrozí proniknutí defektů a trhlin ze spodní podlahové vrstvy do potěru. Navíc je nutné zajistit pevné spojení s podkladem.
  • Realizace potěru odděleného od podkladu separační vrstvou je vhodná v případech, kdy je obtížné nebo zcela nemožné zajistit kvalitní spojení potěru s podkladem. Tento potěr se realizuje ve vrstvě o tloušťce od 2 mm do 4 mm. Typicky se toto provedení používá na podkladech opatřených nátěrem, ošetřených nebo znečištěných olejem nebo na podkladech s deformacemi a trhlinami. Použitím separační vrstvy se zamezí přenesení defektu spodní vrstvy podlahy do naneseného potěru.
  • Plovoucí potěr se používá při realizaci podlah, u kterých je třeba utlumit kročejový hluk. Nejčastěji se používá v bytech a rodinných domech a v kancelářských budovách. Potěrová vrstva se nanáší v tloušťce od 40 mm.

Realizaci podlahového potěru je odborná práce, kterou je vždy vhodné svěřit specializované firmě. Rádi Vám zhotovíme kvalitní betonový nebo anhydritový potěr. Zajistíme veškeré fáze prací od posouzení a přípravy podkladového povrchu až po samotnou realizaci podlahového potěru.